W ramach naszego zobowiązania do świadczenia usług najwyższej jakości dokładamy wszelkich starań, aby Twoje żądanie wypłaty zostało przetworzone tak szybko, jak to możliwe.

Czas Przetwarzania Wypłaty

Proces Przetwarzania wypłat zajmuje zwykle 24 godziny, ale w niektórych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. W przypadku wypłaty środków na konto bankowe, środki pojawia się na wskazanym koncie po 1-3 dniach roboczych od czasu zakończenia procesu przetwarzania.

Jeżeli kwota wypłaty przekracza 3000 EUR (lub równowartość w innej walucie) miesięcznie, zostaniesz poproszony o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających twoją tożsamość, metodę płatności, źródła dochodu/majątku i/lub innych niezbędnych informacji, które uważamy za stosowne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych. W takim przypadku czas przetwarzania wypłaty może się wydłużyć.

Wpłaty i Wypłaty – Zamknięta Pętla

Prowadzimy politykę zamkniętej pętli wpłat i wypłat. W przypadkach, w których jest to możliwe, klienci muszą wypłacić środki korzystając z metody, która została wykorzystana do złożenia depozytu. Klienci mogą wypłacać środki wyłącznie na konto/metodę płatności z której wcześniej dokonali przynajmniej jednej wpłaty.

Środki zostaną automatycznie wycofane zgodnie z metodą wpłaty, za pomocą której klient złożył swój pierwszy depozyt na swoje konto GGPoker, do wysokości pierwotnie zdeponowanej kwoty. Wypłaty powyżej pierwotnej kwoty depozytu, zostaną przetworzone po dokładnym sprawdzeniu.

Opłaty za Wypłaty

Twój bank lub podmiot przetwarzający płatności może pobierać opłatę za przetworzenie Twojej wypłaty. Opłaty za wypłatę zostaną wyraźnie wskazane na stronie żądania wypłaty. W przypadku, gdy zakończymy oferowanie swoich usług w jakimkolwiek kraju, wypłaty będą podlegały uzasadnionym opłatom manipulacyjnym.

Kursy Walut i Zmienność Kursów

Wyraźnie wskazujemy kurs wymiany zastosowany do kwoty wypłaty w momencie żądania wypłaty. Po złożeniu wniosku o wypłatę nie będziemy ponosić odpowiedzialności i nie będziemy rekompensować wahań wartości walut od momentu złożenia wniosku do zakończenia transakcji.

Zapobieganie oszustwom

Wszystkie wypłaty przechodzą przez proces audytu wewnętrznego w celu zapewnienia, że zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy, przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i regulacyjne są przestrzegane. W rezultacie przetworzenie wypłat zajmuje zwykle 24 godziny, ale w niektórych przypadkach może to potrwać do 72 godzin.

Wszyscy klienci są zobowiązani do zweryfikowania swojej tożsamości tuż po rejestracji konta. Mamy prawo zażądać dalszych wyjaśnień i/lub dokumentów potwierdzających twoją tożsamość, metodę płatności, źródła dochodu/majątku i/lub innych niezbędnych informacji, które uważamy za stosowne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych.

Mamy prawo do anulowania wypłaty i zwrotu środków na konto, gdy:

  • Klient nie dostarczył jeszcze wymaganych dokumentów;
  • Dokumenty potwierdzające tożsamość nie są ważne;
  • Istnieją obawy dotyczące oszustwa/zmowy/prania pieniędzy;
  • Klient próbuje wycofać środki bez brania udziału w grze;
  • Klient próbuje wypłacić środki po transferze od innego gracza
  • Metoda płatności, za pomocą której zażądaną wypłaty, różni się od metody wpłaty.

Transfer między kontami

Ze względów bezpieczeństwa gracze nie mogą wypłacać środków pochodzących bezpośrednio z depozytów lub innych transferów. Bonusy mogą być wypłacone wyłącznie po spełnieniu wymagań dotyczących obrotu.

Wypłaty Bonusu

Bonusy mogą być wypłacone wyłącznie po spełnieniu wymagań zawartych w Polityce Bonusów.

Anulowanie wypłaty

W przypadku anulowania polecenia wypłaty, będziesz ponosić pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie swoich środków. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwot, które zostały przez Ciebie anulowane, a następnie zostały wykorzystane, utracone lub przekazane. 

Inne informacje dotyczące wypłat

W przypadku większych wypłat GGPoker może podzielić kwotę na mniejsze wypłaty, aby ułatwić proces wypłaty środków. W wyniku tej segmentacji, nie zostanie pobrana żadna dodatkowa opłata. W szczególności wszystkie wygrane powyżej $20,000 mogą zostać wypłacone w ograniczonych ratach do $20,000 na miesiąc kalendarzowy, jeżeli tak zdecydujemy według naszego wyłącznego uznania.

W niektórych przypadkach, gdy do realizacji wnioski wymagana jest weryfikacja konta, weryfikacja ta musi zostać zakończona w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wypłata zostanie cofnięta, a środki zostaną zwrócone na Twoje konto.

Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas w przypadku zgubienia lub zastrzeżenia karty kredytowej/debetowej lub zmiany statusu portfela elektronicznego, abyśmy mogli zbadać ich status i potwierdzić, że płatności nie mogą zostać odebrane.

Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia i/lub zatrzymania przetwarzania żądań wypłaty do czasu otrzymania ostatecznego potwierdzenia wszystkich zaległych transakcji depozytowych.