Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii

Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii

Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii ("SEP") GGPoker

Zaktualizowano: 20240426​ (Kliknij tutaj, aby wyświetlić historię dokumentu)

Ogólne Warunki

1.1. Polityka Bezpieczeństwa i Ekologii („SEP”), prowadzona i obsługiwana przez Zespół Bezpieczeństwa GGPoker („Zespół Bezpieczeństwa” lub „My”), musi być w pełni uznana przez Ciebie, Użytkownika Końcowego („Użytkownik”), przed rozpoczęciem gry na GGPoker i w sieci GGPoker („GGPN”).

1.2. Zgadzając się lub akceptując Ogólny Regulamin GGPN, Użytkownik zgadza się również na warunki SEP. Decyzja Użytkownika o grze na GGPN oznacza akceptację tych warunków.

1.3. SEP ma na celu stworzenie i utrzymanie zdrowej ekologii w GGPN, która ma zapewnić bezpieczne, sprawiedliwe i przyjemne środowisko gry dla wszystkich Użytkowników, oparte na duchu sprawiedliwej, bezpiecznej i zgodnej z prawem rywalizacji.

1.4. Jako właściciel konta, ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta, jego nick i hasło spada na Użytkownika. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do konta przy użyciu prawidłowego adresu e-mail i hasła, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty na koncie i zastrzegamy sobie prawo do konfiskaty wszelkich nielegalnych zysków uzyskanych podczas nieautoryzowanego dostępu.

1.5. GGPN nie będzie odpowiedzialna za żadne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieautoryzowanego użycia lub nadużycia danych logowania, chyba że My nie wykażemy należytej staranności.

1.6. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że Użytkownik jest zaangażowany w jakiekolwiek formy Zabronionych Działań i Zachowań lub Zabronione Korzystanie z Pomocniczych Narzędzi lub Usług, Zespół Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do zablokowania i przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa dowolnego konta w dowolnym momencie, nawet podczas gry. Kontrola bezpieczeństwa może skutkować, ale nie ogranicza się do, ograniczenia dostępu do konta Użytkownika, kasy, gry (zarówno gier cash, jak i turniejów) lub nagród bonusowych.

1.7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w SEP. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem e-maila i/lub pop-up w kliencie. Kontynuacja korzystania z usług po powiadomieniu będzie uważana za akceptację zmian.

 

1.8. W przypadku podejrzenia działań kryminalnych lub oszustw, możemy poinformować odpowiednie władze o tożsamości Użytkowników.

1.9. W przypadku jakichkolwiek naruszeń integralności, możemy poinformować Radę Integralności Pokera (Poker Integrity Council).

1.10. W celu zapobiegania oszustwom zastrzegamy sobie prawo do skanowania komputera lub urządzenia Użytkownika w celu monitorowania Czynności i Zachowań Zabronionych lub Niedozwolonego Wykorzystania Narzędzi Pomocniczych lub Usług. Jeśli skanowanie wykaże podejrzaną aktywność, nasze oprogramowanie może przeskanować powiązane pliki w celu skompilowania złożonej siatki w celu dopasowania do profili znanych nielegalnych programów automatyzujących grę.

1.11. W przypadku naruszenia SEP, Zespół Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do nałożenia jednej lub więcej kar po dogłębnym zbadaniu sprawy, na podstawie zgromadzonych informacji, danych i dowodów.

1.12. Każda decyzja podjęta przez Zespół Bezpieczeństwa jest ostateczna.

1.13. Kary nałożone przez Zespół Bezpieczeństwa na użytkowników mogą różnić się w zależności od obowiązujących przepisów w danym terytorium.

1.14. Użytkownicy posiadający konta „Verified Name” są ściśle ograniczeni do posiadania i obsługi jednego konta w całej sieci GGPoker. Dodatkowo, konta w procesie konwersji do statusu „Verified Name” lub te już oznaczone jako „Verified Name”, mają wyraźny zakaz tworzenia lub korzystania z jakichkolwiek innych kont, zarówno nowych, jak i wcześniej istniejących, w sieci GGPoker.

1.15. Kara, która może zostać nałożona na użytkowników za potwierdzone naruszenia SEP, to jedna lub kombinacja następujących:

 1. OSTRZEŻENIE: pisemne zawiadomienie
 2. USUNIĘCIE NAGRODY: usunięcie/zmniejszenie twoich nagród z promocji
 3. ZAWIESZENIE: tymczasowe zawieszenie twojego konta
 4. ZAMKNIĘCIE KONTA: stałe zamknięcie twojego konta
 5. PERMANENTNY BAN: stały zakaz korzystania z całej Sieci GGPoker
 6. SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW: konfiskata wygranych gracza zaangażowanego w zabronione działania lub zachowania w celu rekompensaty dla ofiar niesprawiedliwej gry. Konfiskata może obejmować nie tylko środki w portfelu pokerowym, ale również środki w głównym portfelu, jak również wszelkie oczekujące wypłaty.
 7. USUNIĘCIE DOSTĘPU DO POKERCRAFT – Zawieszenie dostępu do PokerCraft.
 8. USUNIĘCIE Z GRY – Ograniczenie dostępności określonych rodzajów gier.

Zabronione Działania i Zachowania

Zakazane Działania i Zachowania to określone działania i zachowania, które są surowo zabronione na GGPN. Uczestnictwo lub zaangażowanie w Zakazane Działania i Zachowania może skutkować karami określonymi w każdym punkcie.

2. Korzystanie z Pomocy w Czasie Rzeczywistym (RTA)

2.1. RTA definiuje się jako wszelką zewnętrzną pomoc, która daje użytkownikom niesprawiedliwą przewagę nad ich przeciwnikami, wpływa na ich decyzje w czasie rzeczywistym, lub pozwala im grać w sposób, którego inaczej nie byliby w stanie odtworzyć.

2.2. Każda decyzja podjęta przy stole do pokera powinna być podjęta bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy.

2.3. Pomoc zewnętrzna obejmuje, ale nie jest ograniczona do, oprogramowania, aplikacji, stron internetowych, fizycznych i cyfrowych materiałów referencyjnych. Korzystanie z tabel jakiegokolwiek rodzaju podczas gry jest surowo zabronione.

2.4. Możliwe działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

3. Korzystanie z Botów

3.1. Bot jest definiowany jako oprogramowanie, programy, strony internetowe lub aplikacje, które umożliwiają grę bez udziału człowieka lub ograniczają wymóg podjęcia decyzji i/lub wykonania działań przez człowieka.

3.2. Każda decyzja podjęta przy stole pokerowym powinna być podjęta przez osobę do której należy konto.

3.3. Bot to między innymi, ale nie jest ograniczony do, sztucznej inteligencji, w pełni lub w części zautomatyzowany bot, lub inne narzędzia, które automatyzują decyzje lub działanie.

3.4. Możliwe działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

4. Zmowa

4.1. Zmowa jest definiowana jako zachowanie, w ramach którego dwóch lub więcej Użytkowników konspiruje w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad swoimi bezpośrednimi przeciwnikami w grach cash lub częścią lub wszystkimi przeciwnikami w turniejach.

4.2. Użytkownik musi rozgrywać swoją ręką niezależnie i w swoim własnym interesie.

4.3. Użytkownik nie może pod żadnym pozorem udostępniać informacji o swoich kartach innym użytkownikom, gdy rozdanie jest nadal w grze.

4.4. Użytkownik powinien powstrzymać się od „miękkiej gry”, która jest definiowana jako celowe granie rąk w sposób nieagresywny przeciwko pewnym przeciwnikom (np. przyjaciel, sponsor, lub inne osoby zainteresowane). Jedynymi wyjątkami od tej reguły są sytuacje tuż przed srefą miejsc płatnych (ITM) lub sytuacje gry wielosobowej w strefie miejsc płatnych, w których jeden lub więcej użytkowników zagrywa all-in.

4.5. Użytkownicy nie mogą konspirować, aby spowodować szkodę finansową jakiegokolwiek użytkownika.

4.6. Możliwe działania za naruszenia: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, ZAMKNIĘCIE KONTA, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

5. Multi Accounting

5.1. Multi Accounting definiuje się jako celowe tworzenie i/lub używanie wielu kont na tej samej skórce GGPN.

5.2. Użytkownikowi surowo zabrania się uczestnictwa w jakiejkolwiek grze przy użyciu wielu kont jednocześnie.

5.3. Użytkownikowi surowo zabrania się uczestnictwa w jakichkolwiek freerollach lub promocjach przy użyciu wielu kont jednocześnie.

5.4. Użytkownicy z kontami ZWERYFIKOWANYMI mogą utrzymywać tylko jedno konto na całej Sieci, bez wyjątku. Należy zauważyć, że konta określane ZWERYFIKOWANYMI  podlegają bardziej szczegółowej kontroli i zapewniają wyższe standardy.

5.5. Możliwe działania za naruszenia: ZAWIESZENIE, ZAMKNIĘCIE KONTA, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

6. Bum Hunting

6.1. Bum Hunting definiuje się jako celowe dążenie do szukania mniej doświadczonych użytkowników, jednocześnie świadomie unikając zaangażowania z bardziej doświadczonymi użytkownikami.

6.2. Użytkownikowi surowo zabrania się przeszukiwania i angażowania określonych Użytkowników, decydując się na udział w grach tylko wtedy, gdy są obecni konkretni Użytkownicy.

6.3.  Użytkownikowi surowo zabrania się celowania w określonych Użytkowników, na przykład poprzez opuszczenie gry krótko po odejściu pewnych Użytkowników i/lub wznowienie gry, gdy ci konkretni Użytkownicy wrócą.

6.4. Możliwe działania za naruszenia: ZAWIESZENIE, ZAMKNIĘCIE KONTA, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

7. Data Mining

7.1. Data Mining definiuje się jako jakiekolwiek działanie prowadzące do gromadzenia historii rąk innych niż własne historie rąk.

7.2. Jedynym dozwolonym zastosowaniem importowania historii rozdań jest śledzenie własnej rozgrywki i wyników.

7.3. Użytkownikowi surowo zabrania się umożliwiania bezpośredniego lub pośredniego dostępu do swoich danych w PokerCraft lub udostępniania swoich historii rąk innej stronie.

7.4. Możliwe działania za naruszenia: USUNIĘCIE DOSTĘPU DO POKERCRAFT, USUNIĘCIE Z GRY, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

8. Chip Dumping

8.1. Chip Dumping definiuje się jako celowe przegrywanie żetonów na rzecz innego użytkownika.

8.2. Gdy Chip Dumping ma miejsce, zarówno Użytkownik, który przekazał żetony, jak i Użytkownik, który je otrzymał, są winni.

8.3. Chip Dumping jako metoda transferu pieniędzy jest surowo zabroniony i może być uznany za pranie pieniędzy.

8.4. Potencjalne działania za naruszenia: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

9. Trespassing

9.1. Trespassing definiuje się jako powrót na dowolną stronę GGPN po otrzymaniu sieciowego bana.

9.2. Użytkownikowi surowo zabrania się powrotu do GGPN, aby grać na dowolnych nowych lub już istniejących kontach, niezależnie od tego, kto jest właścicielem konta, po wydaniu sieciowego bana.

9.3. Potencjalne działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

10. Account Sharing

10.1. Udostępnianie konta definiuje się jako dzielenie się kontem przez dwie lub więcej osób.

10.2. Użytkownik ma prawo posiadać i grać tylko na koncie, które jest zarejestrowane na jego własne dane.

10.3. Potencjalne działania za naruszenia: ZAWIESZENIE, USUNIĘCIE NAGRODY, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

11. Hit and Running

11.1. Hit and Running definiuje się jako opuszczenie stołu krótko po wygraniu znacznej puli, pozbawiając tym samym przeciwników szansy na odzyskanie swoich strat.

11.2. Czynnikami brane pod uwagę przy Hit and Running są, między innymi, wielkość puli, liczba rozegranych rąk po wygraniu puli i częstotliwość takiego zachowania.

11.3. Potencjalne działania za naruszenia: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, USUNIĘCIE NAGRODY, PERMANENTNY BAN.

12. Promotion Abusing

12.1. Promotion Abusing definiuje się jako aktywne uczestnictwo w jakiejkolwiek promocji w celu otrzymania dodatkowych bonusów/promocji/nagród z rankingu, do których użytkownik nie ma prawa.

12.2. Potencjalne działania za naruszenia: USUNIĘCIE NAGRODY, PERMANENTNY BAN, KONFISKATA FUNDUSZY

13. Ghosting

13.1. Ghosting definiuje się jako granie w czyimś imieniu na koncie, którego nie jest się właścicielem lub pozwalanie komuś na grę na własnym koncie.

13.2.  Potencjalne działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

14. Hacking

14.1. Hacking definiuje się jako zdobycie nieautoryzowanego dostępu do konta – jego nazwy użytkownika i hasła – poprzez naruszenie zabezpieczeń urządzenia(ów) cyfrowych i/lub sieci.

14.2  Jeśli użytkownik jest ofiarą hackingu, powinien natychmiast zgłosić incydent do Zespołu Bezpieczeństwa.

14.3. Potencjalne działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

15. Offensive Conduct

15.1. Obraźliwe zachowanie definiuje się jako jakiekolwiek działanie, które jest (ale nie ogranicza się do):

 • zniesławiające, rasistowskie, wulgarne, nienawistne, obsceniczne, bluźniercze, zawierające groźby, obraźliwe lub  dyskryminujące
 • Nielegalne lub związane z działalnością przestępczą
 • Ma na celu podszywanie się pod inne osoby lub podmioty
 • Przeznaczone do reklamy
 • Ma na celu pozyskanie danych osobowych
 • Ma na celu oszukanie lub wprowadzenie innych w błąd
 • Szkodliwe dla komputera, danych lub bezpieczeństwa finansowego jakiejkolwiek strony
 • Uważane za „spamujące” innych Użytkowników

15.2. Obraźliwe zachowanie obejmuje, ale nie ogranicza się do, aktywności związanych z zdjęciem profilowym, czatem, SnapCam, czatem audio lub wiadomością głosową.

15.3.  Potencjalne działania za naruszenia: ZAWIESZENIE CZATU/ BAN CZATU, OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN.

16. Zachowanie Drapieżne

16.1. Zachowanie drapieżne definiuje się jako jakiekolwiek działanie polegające na wykorzystaniu nieetycznych przewag lub stosowaniu taktyk wyzyskujących wobec innych użytkowników w celu uzyskania niezasłużonych korzyści.

16.2. Zachowanie drapieżne obejmuje, ale nie ogranicza się do, grimming/buttoning, ratholing.

16.3. Potencjalne działania w przypadku naruszeń: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN.

17. Obchodzenie Zabezpieczeń

17.1. Obchodzenie zabezpieczeń definiuje się jako jakiekolwiek manipulacje z złośliwymi intencjami na GGPN i jego oprogramowaniu, w celu obejścia wprowadzonych środków bezpieczeństwa.

17.2. Użytkownikom surowo zabrania się wykorzystywania lub próby wykorzystania błędów oprogramowania w kliencie dla zysku finansowego.

17.3. Potencjalne działania za naruszenia: PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

18. Szczególne Warunki dla Gier Cash oraz Turniejów VIP

18.1. Użytkownikom zaangażowanym w którąkolwiek z poniższych relacji finansowych surowo zabrania się gry przy tych samych stołach w grach cash VIP, co ich współpracownicy: staking, swaps, profit-sharing, lub jakakolwiek umowa dotycząca kapitału.

18.2. Użytkownikom surowo zabrania się zawierania transakcji, w tym transakcji poza oprogramowaniem, przy stole finałowym wybranych turniejów, wliczając w to GGMillion$ High Roller.

18.3. Potencjalne działania za naruszenia: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW.

19. Analiza Danych Masowych (ADM)

19.1. Analiza danych masowych (ADM) odnosi się do gromadzenia danych dotyczących poszczególnych pul graczy i tworzenia heurystyk, które można wykorzystać na podstawie ich analizy.

19.2. Użytkownikom surowo zabrania się korzystania z jakichkolwiek środków w celu systematycznego gromadzenia i zbierania danych z jakichkolwiek gier lub aktywności graczy.

19.3. Użytkownikom nie wolno udostępniać, sprzedawać ani rozpowszechniać żadnych analiz, spostrzeżeń ani danych pochodzących z ADM innym użytkownikom lub podmiotom.

19.4. Potencjalne działania w przypadku naruszeń: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, TRWAŁY BAN, KONFISKATA ŚRODKÓW, PERMANENTNY BAN, SKONFISKOWANIE ŚRODKÓW

20. Gra z przewagą w Kasynie

20.1. Gra z przewagą w kasynie definiuje się jako dowolne działanie, w tym, ale nie ograniczając się do następujących:

 • Liczenie kart podczas gry;
 • Wykorzystanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania do analizy wyników gry; oraz
 • Używanie jakichkolwiek technik lub strategii mających na celu osiągnięcie nieuczciwych wygranych.

20.2. Potencjalne działania w przypadku naruszeń: ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN, KONFISKATA ŚRODKÓW

21. Ustalenia dotyczące inwestowania/backingu

21.1. Użytkownicy biorący udział w turniejach są zobowiązani do ujawnienia wszelkich prywatnych ustaleń dotyczących backingu/inwestowania ze stronami trzecimi za pomocą funkcji „Wskaż wspierającego” podczas dokonywania wpisowego w turnieju.

21.2. Nieujawnienie tych ustaleń będzie traktowane jako celowe wprowadzenie w błąd.

21.3. Inwestowanie/backing może być zabroniony w zależności od terytorium.

21.4. GGPoker może zażądać dokumentacji i dowodów dotyczących wszelkich ustaleń dotyczących backingu, które Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć.

21.5. Potencjalne działania za naruszenia: OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, PERMANENTNY BAN

Zabronione Korzystanie z Narzędzi Pomocniczych lub Usług

GGPN surowo zabrania używania jakichkolwiek pomocniczych Narzędzi lub Usług, które mogą ułatwiać Zabronione Działania i Zachowania. Ponadto wszelkie narzędzia lub usługi, które zapewniają nieuczciwą przewagę nad przeciwnikami lub skutkują naruszeniem Regulaminu GGPoker, Polityki prywatności, Hourse Rules lub SEP, są ściśle monitorowane i zabronione. Należy zauważyć, że wymienione tutaj przykłady narzędzi lub usług pomocniczych nie stanowią w żaden sposób pełnej listy..

 • Wszelkie narzędzia lub usługi, które mogą pomóc w wykonywaniu akcji pokerowych, a tym samym wpływać na decyzje dotyczące rozgrywki, w tym między innymi RTA, boty (w pełni lub częściowo zautomatyzowane), solvery, wykresy lub HUDy są zabronione. Jednak narzędzia lub usługi, które nie obsługują GGPoker lub nie wchodzą w interakcję podczas gry, nie będą oznaczane.
 • Wszelkie narzędzia lub usługi, które pomagają w wykonywaniu jakichkolwiek dodatkowych działań podczas uzyskiwania dostępu do klienta, w tym między innymi skrypty sadzania lub automatyczne narzędzia do robienia notatek.
 • Narzędzia zdalnego dostępu, które zapewniają dostęp do komputera lub urządzenia, w tym między innymi TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC i Zoho Assist.
 • Maszyny wirtualne lub wszelkiego rodzaju emulatory, które ukrywają własną maszynę i urządzenie, w tym między innymi Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks lub MEnu.
 • Sieci VPN, serwery proxy lub inne narzędzia, które maskują czyjąś lokalizację.
 • Wszelkie narzędzia lub usługi przeznaczone do wydobywania lub wydobywania danych gry z GGPN.
 • Wszelkie narzędzia lub usługi umożliwiające kontrolowanie dostępu do wielu urządzeń, w tym między innymi Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy i Input Director.