ZASADY DZIAŁANIA GGPOKER („HOUSE RULES”)

Zaktualizowane: 26 sierpnia, 2021

GGPoker zdaje sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczne, uczciwego i przyjaznego środowiska gry jest kluczem do zapewnienia naszym graczom jak najlepszych wrażeń z gry za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do platformy GGPoker.

Utrzymanie etycznych praktyk w grach jest w samym sercu naszych priorytetów, a w celu utrzymania tych surowych zasad i integralności naszych gier, GGPoker stworzył niniejszy dokument House Rules.

Wszyscy gracze są zobowiązani do przestrzegania niniejszych House Rules oraz zawartych w nich standardów, zasad i praktyk, przy założeniu, że dzięki temu środowisko gry na GGPoker poprawi się dla całej społeczności graczy:

Polityka Zakazu Uczestnictwa w Grach przez Nieletnich

Platforma GGPoker i wszystkie usługi udostępnione za pośrednictwem tej platformy, powinny być dostępne wyłącznie dla graczy, którzy osiągnęli pełnoletność (zgodnie z prawem obowiązującym w odpowiednie niej jurysdykcji, w której GGPoker działa).

Osoby niepełnoletnie (osoby poniżej 18 roku życia) mają zakaz gry na GGPoker, a osoby niepełnoletnie, które uzyskają dostęp do GGPoker, zostaną na stałe wykluczone z możliwości gry na GGPoker. GGPoker zapewni wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez prawo odpowiednich jurysdykcji, aby uniemożliwić osobom niepełnoletnim rejestrację na platformie GGPoker.

Odpowiedzialna Gra

GGPoker dokłada wszelkich starań, aby zapewnić graczom odpowiednie środowisko gry, co obejmuje zapobieganie kompulsywnemu korzystaniu lub dostepowi nieletnich do naszych produktów i usług. GGPoker rozumie swoje zobowiązanie do przestrzegania obowiązku opieki wobec wszystkich klientów i całej społeczności hazardowej. GGPoker zapewni wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony osób podatnych na zagrożenie i użyje wszelkich rozsądnych środków, aby zapobiegać uzależnieniu od hazardu i hazardowi osób nieletnich.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialna Gra.

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

GGPoker zapewnia wysoki standard zgodności z przepisami w zakresie zapobiegania kojarzeniu swoich usług z przestępczością i nielegalnymi działaniami. GGPoker wdroży odpowiednie środki, aby zminimalizować ryzyko wykorzystania platformy do prania pieniędzy, pomocy w finansowaniu terroryzmu lub bycia ofiarą przestępstwa. GGPoker zapewni, że kierownictwo i pracownicy są świadomi swoich obowiązków prawnych i procedur, które muszą być przestrzegane.

Zakazane Kraje

Ze względu na wiele różnych przepisów dotyczących gry w pokera online i ryzyko związane z niestabilnością polityczną i zagrożeniami terrorystycznymi, GGPoker nie akceptuje obecnie graczy, którzy mieszkają, mają siedzibę lub tymczasowo przebywają w różnych krajach i jurysdykcjach.

Zazwyczaj, jeżeli potencjalny gracz nie jest w stanie znaleźć swojego kraju zamieszkania z listy udostępnionej podczas procesu rejestracji, GGPoker nie będzie w stanie zaakceptować go jako gracza, a dana osoba nie będzie mogła uzyskać dostępu do produktów i usług GGPoker.

GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów objętych ograniczeniami od czasu do czasu.

Polityka Wielu Rąk

GGPoker pozwala graczom na grę przy wielu stołach lub w wielu grach jednocześnie; maksymalna liczba stołów, przy których może zasiadać gracz lub gier, w których gracz może uczestniczyć, jest ograniczona przez oprogramowanie GGPoker, z którego korzysta (takie jak komputery stacjonarne, urządzenia mobilne, przeglądarki internetowe, itd.).

Polityka Opłat przy Stołach Cash

Gracz dołączający do stołu cash GGPoker jest zwykle zobowiązany do uiszczenia opłaty wstępnej, równej stawce z dolnego limitu tego stołu lub małej ciemnej. Ta opłata początkowa polega tym samym zasadom, co zakłady w ciemno (wstępne obowiązkowe zakłady, zwykle umieszczane w puli przez pierwszych dwóch graczy na lewo od rozdającego w grach Hold’em i Omaha) i pozwala nowemu graczowi zasiąść przy stole i dołączyć do gry.

Gracze mają czasem możliwość skorzystania z opcji „przeczekania” i oczekiwania na dużą ciemną przed rozpoczęciem gry.

Wniesienie opłaty początkowej zapewnia wszystkim graczom uczciwość, uniemożliwiając graczom uzyskanie nieuzasadnionej przewagi nad innymi poprzez wejście do gry z „późnej pozycji”, aby uniknąć stawiania zakładów w ciemno.

Polityka Pominiętych Blindów

Gracz może zdecydować się na chwilową przerwę z gry przy stole pokerowym; jeżeli stół jest przeznaczony do gier cash (w przeciwieństwie do stołu turniejowego, przy którym gracz zazwyczaj opłaca ustaloną kwotę wpisowego, aby dołączyć), gracz może być zmuszony do wniesienia dodatkowych opłat, aby ponownie dołączyć do gry:

 • Jeżeli podczas przerwy gracz przegapi swoją kolejkę do umieszczenia małej ciemnej, po ponownym zajęciu miejsca gracz będzie musiał wpłacić ustaloną kwotę. Ten zakład jest uważany za „dead (non-active) bet” i równy jest małej ciemnej.
 • Jeżeli podczas przerwy gracz przegapi swoją kolejkę do umieszczenia zarówno małej ciemnej, jak i dużej ciemnej, po ponownym zajęciu miejsca gracz będzie musiał wpłacić ustaloną kwotę. Kwota tego zakładu wynosić będzie kwotę big blinda, a także dodatkowy zakład „dead (non-active) bet”, który równy jest małej ciemnej. Oba zakłady zostaną automatycznie dodane do puli.
 • Jeżeli podczas przerwy gracz przegapi swoją kolejkę do umieszczenia zarówno małej ciemnej, jak i dużej ciemnej oraz trzeciego blinda (gdy występuje), po ponownym zajęciu miejsca gracz będzie musiał wpłacić ustaloną kwotę. Kwota tego zakładu wynosić będzie kwotę żywego zakładu (o wartości trzeciej ciemnej), a także dwóch dodatkowyych zakładów „dead (non-active) bet”, które równe są małej i dużej ciemnej. Oba zakłady zostaną automatycznie dodane do puli.

Polityka Dotycząca Remisu

W przypadku, gdy dwóch lub więcej aktywnych graczy dotrze do showdownu przy pokerowym stole posiadając ten sam układ, zwycięzca jest określany na podstawie wartości kart (tj. para asów bije parę króli).

Jeżeli układy pokerowe pozostają remisowe (tj. para króli vs para króli) o zwycięzcy rozdania decyduje karta o najwyższej wartości, która nie jest wspólna („kicker”).

W przypadku dokładnego remisu w rankingu rozdań pokerowych, między dwoma lub więcej aktywnymi graczami, pula (skumulowana liczba żetonów na środku stołu, o którą rywalizują gracze), zostaje podzielona równo między tych graczy, którzy mają remis.

Polityka Limitu Czasu

Aby zapewnić uczciwą i przyjemną grę, gracze GGPoker muszą podejmować decyzje w rozsądnym limicie czasu, który różni się w zależności od stołu, wariantu gry i/lub etapu gry (tj. czasu, jaki upłynął w danym turnieju itp).

Limity czasowe GGPoker są egzekwowane w celu utrzymania rozsądnej szybkości gry. Karty graczy, którzy nie podjęli decyzji w wyznaczonym okresie czasu zostaną automatycznie spasowane, a gracze ci utracą żetony, które wcześniej zainwestowali w rozdanie.

Polityka Banku Czasu

W wielu grach pokerowych dostępnych na GGPoker, jeżeli gracz będzie potrzebował dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, dostępny będzie dla niego „bank czasu”, jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w określonym czasie. W zależności od ustawień oprogramowania, bank czasu będzie wyświetlany wizualnie i będzie „odliczał” pozostały czas. Bank czasu daje graczom dodatkowy czas na wykonanie akcji, a jeżeli gracz nie wykona ruchu przed wyczerpaniem się banku czasu, jego karty zostaną automatycznie spasowane.

Polityka Opuszczania Stołu

Aby zapewnić wszystkim jak najlepsze wrażenia z gry, gracze mogą zostać ukarania za siedzenie przy stołach cash games, rozegranie jednego rozdania, a następnie odejście od niego bez rozegrania co najmniej 10 rozdań. System uzna taką akcję za odmowę gry przy tym stole.

Jeżeli gracz odmówi gry przy wielu stołach, zostanie automatycznie ukarany przez zablokowanie możliwości dołączenia do stołów na tym samym poziomie blindów przez pewien czas. Długość trwania automatycznej blokady zależy od tego, ile razy w ciągu 12 godzin gracz odmówił gry przy stołach na tym samym poziomie blindów:

 • Pierwsza odmowa: brak kary
 • Druga odmowa: 5 minutowa blokada 
 • Trzecia odmowa: 15 minutowa blokada
 • Czwarta odmowa: 30 minutowa blokada
 • Piąta odmowa: 60 minutowa blokada

Jeżeli gracz opuści stół, przy którym wszyscy inni gracze przy stole znajdują się na sit-oucie lub gdy gracz jest jedynym graczem zasiadającym przy stole, odejście od niego nie zostanie uznane za odmowę gry i nie zostanie nałożona żadna kara.

TPolityka ta dotyczy wszystkich wariantów i stołów gier cash, z wyjątkiem Rush & Cash oraz All-in or Fold.

Polityka dotycząca Prowizji i Opłat

Jako gospodarz gry, GGPoker pobiera prowizję (często nazywaną „rake”) od każdej puli przy stołach do gier gotówkowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat rake’u pobieranego przez GGPoker, odwiedź sekcję Nasze Gry na stronie GGPoker i zapoznaj się ze stron każdego wariantu pokera.

W turniejach GGPoker nie pobiera prowizji, ale zazwyczaj pobiera tzw. opłatę turniejową. Kwota ta jest często ustalonym procentem wpisowego do turnieju i będzie wyszczególniona w lobby turniejowym dla każdego wydarzenia ( np. od kwietnia 2019 roku całkowita kwota, jaką gracz płaci, aby wziąć udział w turnieju Omaholic za $1, wynosi $1 z czego $0.92 to wpisowe, a opłata turniejowa to $0.08).

Etykieta przy Stole

Podobnie jak w przypadku gier na żywo, również na GGPoker oczekuje się zwykłej uprzejmości. Zapoznaj się z poniższą listą, aby poznać wytyczne etykiety GGPoker.

 • Zastraszanie lub nękanie innych graczy przy stole nie będzie tolerowane;
 • Nie spamuj emotikonami, a także nie angażuj się „przekrzykiwanie” z innymi graczami przy stole;
 • Lagi to naturalne zjawisko w dobie internetu. Ponieważ jest to nieuniknione, prosimy by uprzejmie poczekać na gracza, który pozostaje rozłączony.

Polityka dotycząca Turniejów

Wszystkie turnieje rozpoczną się niezwłocznie o zaplanowanej godzinie podanej w lobby turniejowym. GGPoker zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odwołania dowolnego turnieju bez wcześniejszego powiadomienia.

Miejsca są przydzielane graczom losowo. Nagrody są przyznawane zgodnie z informacjami podanymi w lobby turniejowym, z wyjątkiem sytuacji w której zawarty zostanie deal lub turniej będzie anulowany. Struktura nagród stosowana w każdym turnieju zależy od kilku czynników, w tym liczby uczestników i liczby graczy na stole. Nagrody przyznane w dowolnym turnieju nie są sfinalizowane do momentu zakończenia rejestracji i zakończenia okresu rebuy i/lub add-on.

Aby móc skorzystać z opcji re-entry, rebuy lub add-on w turnieju re-entry lub rebuy, musisz mieć dostępne środki na swoim koncie.

Późna rejestracja jest dostępna w większości turniejów. Długość czasu trwania okresu późnej rejestracji jest zróżnicowana, ale zawsze będzie wyświetlana w lobby turniejowym. Późna rejestracja zostanie zamknięta wcześniej, jeśli wystarczająca liczba graczy zostanie wyeliminowana i rozpoczną się miejsca płatne lub turniej osiągnie maksymalną dozwoloną liczbę graczy.

Większość turniejów GGPoker daje możliwość graczom wyrejestrowania się na kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Dokładna godzina zakończenia możliwości wyrejestrowania się z turnieju, może różnić się w zależności od wydarzenia. Czas rejestracji oraz wyrejestrowania się może różnić się w zależności od wydarzenia. Nie wszystkie turnieje pozwalają graczom na wyrejestrowanie się, a w niektórych turniejach wyrejestrowanie się nie jest możliwe, jeżeli wygrali swoje miejsce przez satelitę lub darmowy turniej. GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rejestracji i wyrejestrowania się bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeżeli turniej z późną rejestracją dojdzie do punktu, w którym następny wyeliminowany gracz otrzyma nagrodę (tzw. „strefy miejsc płatnych), późna rejestracja może zostać zamknięta, niezależnie od okresu późnej rejestracji wyszczególnionej w lobby turniejowym. Dodatkowi gracze nie będą mogli już zapisać się do turnieju. Co więcej, w takiej sytuacji pula nagród w turnieju zostanie określona wyłącznie na podstawie kwoty zebranej podczas rejestracji, a nie jakiejkolwiek reklamowanej puli gwarantowanej.

Polityka Eliminacji w Turniejach

Większośc turniejów kończy się, gdy jeden gracz zgromadzi wszystkie żetony w grze, a w niektórych turniejach, kończy się w momencie, kiedy wszyscy pozostali w grze gracze otrzymują taką samą nagrodę (np, jeżeli w turnieju kwalifikacyjnym pozostaje 5 graczy i jest 5 identycznych nagród, turniej może się zakończyć, mimo że w grze jest 5 graczy).

Jeżeli dwóch lub więcej graczy zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz z większą ilością żetonów na początku rozdania, kończy turniej na wyższej pozycji niż gracz z mniejszą ilością żetonów. Jeżeli gracze, którzy zostali wyeliminowani przed rozpoczęciem rozdania mieli taką samą ilość żetonów, końcowe miejsce jest określane na podstawie miejsca przy stole, przy czym pierwszy wyeliminowany gracz siedzący po lewej od buttona kończy turniej na pozycji niższej.

Wraz z postępem gry i eliminacją kolejnych zawodników z turniejów GGPoker, kolejne stoły są zamykane, aby wypełnić wolne miejsca. Gracze są losowo dołączanie do innych stołów, co może spowodować, że dany gracz będzie musiał wpłacić więcej dużych ciemnych z rzędu. Czasami oprogramowanie GGPoker może zrównoważyć stoły, aby zapewnić, że wszystkie stoły mają równą (lub możliwe zbliżoną) liczbę aktywnych graczy. Gracze przenoszenie na inny stół, będą w miarę możliwości sadzani na podobnej pozycji w stosunku do blindów.

Polityka Przerw w Turniejach

Szczegóły dotyczące przerw w każdym turnieju są opisane w lobby danego turnieju, wraz z ilością czasu pozostałego do następnej przerwy, jeżeli turniej trwa.

Wiele turniejów zawiera zsynchronizowane przerwy, ale ta sytuacja nie dotyczy wszystkich wydarzeń, dlatego GGPoker zachęca graczy do zapoznania się z informacjami o przerwach w turnieju, w którym biorą udział, aby zapewnić lepsze warunki gry.

Polityka dotycząca utraty połączenia i Sit Outów

Uczestnicząc w turnieju, gracze GGPoker akceptują ryzyko utraty połączenia internetowego z powodu problemów z połączeniem między ich urządzeniami a serwerami, lagami lub zawieszaniem się lub też innymi problemami w urządzeniu (urządzeniach) gracza lub w jaki sposób to urządzenie uzyskuje dostęp do internetu.

GGPoker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę połączenia gracza, z wyjątkiem awarii serwera. Chociaż każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje własne połączenie internetowe, dokładamy wszelkich starań, aby chronić graczy, którzy utracili połączenie podczas końcowych etapów turnieju na prawdziwe pieniądze, dając im dodatkowy czas na ponowne połączenie.

Jeżeli gracz utraci połączenie podczas rozdania, niezależnie od tego, czy jest połączony, czy też rozłączony, jego ręka zostanie spasowana jeżeli musi wykonać ruch, lub automatycznie zostanie zaznaczona opcja check, jeżeli przed nim nikt nie wykonał zagrania.

Jeżeli gracz nie jest połączony przed rozpoczęciem rozdania, otrzyma karty, a ciemne i/lub ante zostaną pobrane. Nie ma reguły przeciwko pojedynczemu graczowi, który zdecyduje się na sit-out; gracz który to zrobi, nadal będzie musiał wpłacić ciemne i ante oraz otrzyma kart. Dwóch lub większa ilość graczy nie może uzgodnić, że decyduje się na sit-out jednocześnie, czy to przy tym samym stole, czy też przy różnych stołach – Takie działania mogą podlegać Polityce Zmowy GGPoker.

Zasady Pokera

Nie możesz postawić zakładu powyżej wartości żetonów na stole na początku rozdania. Możesz zdobyć dodatkowe żetony tylko między rozdaniami. Jeśli skończą ci się żetony podczas rozdania, automatycznie znajdujesz się na all-inie. Nie możesz usuwać żetonów ze stołu podczas trwania sesji. Zabranie części pieniędzy z gry i jej kontynuacja jest niedozwolone.

W pełni akceptujesz i zgadzasz się, że oprogramowanie generatora liczb losowych określi wyniki wszystkich gier kasynowych. 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz ingerować, przerywać i próbować przerywać lub próbować manipulować działaniem Strony w którąkolwiek z gier na GGPoker. Nieprzestrzeganie powyższego może prowadzić do wykluczenia ze Strony oraz do wszczęcia postępowania karnego i cywilnego.

Polityka dotycząca Czatu i Emotikonek

Gracze, niezależnie od tego, czy są w rozdaniu, czy nie, nie mogą omawiać rozdań, dopóki akcja nie zostanie zakończona; ignorowanie tej zasady negatywnie wpływa na wrażenia z gry innych graczy. 

Omawianie zrzuconych kart lub możliwości dotyczących rozdania jest niedozwolone. Za dyskusje o rozdaniach podczas gry może zostać nałożona kara. Czat jest przeznaczony do uzasadnionych komentarzy i konstruktywnej dyskusji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia praw poszczególnych osób do zamieszania komentarzy na dowolnym utworzonym przez nas czacie.

Firma daje swoim klientom możliwość nagrywania i wyświetlania treści wideo za pomocą funkcji SnapCam, dostępnej w oprogramowaniu GGPoker. Nadawanie treści uznanych przez Spółkę za obraźliwe jest zabronione, podobnie jak wykorzystywanie funkcji SnapCam do nękania innych klientów. Klienci, u których stwierdzono nadużycie funkcji SnapCam, stracą dostęp do tej funkcji, a Firma może w razie potrzeby podjąć dalsze środki, w tym między innymi zawiesić lub zablokować konto. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania wszelkich wątpliwych treści odpowiednim władzom. Wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z takich czatów ponosi wyłącznie użytkownik.

 

Każdy użytkownik naszego czatu zgadza się nie publikować żadnych komentarzy, które są:

 1. zniesławiające lub inne informacje, których użytkownik nie ma prawa ujawnić lub które są w inny sposób nielegalne;
 2. (lub zawierające cokolwiek, co jest) rasistowskie, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, obraźliwe lub ofensywne;
 3. podszywaniem się pod inną osobę lub podmiot;
 4. zamieszczane w celach reklamowych;
 5. zawierają link do jakiegokolwiek wirusa, uszkodzonych plików, keyloggerów lub innego złośliwego kodu lub materiału, który mógłby spowodować uszkodzenie komputera, danych lub bezpieczeństwa finansowego dowolnej strony;
 6. publikowane w celu wykorzystania lub zmowy z innymi graczami korzystającymi z naszej strony lub przeciwko innym graczom lub stanowiący działania o podejrzanym lub przestępczym charakterze;
 7. link do jakichkolwiek umyślnie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń lub jakichkolwiek oświadczeń mających na celu nieuczciwe manipulowanie grą;
 8. próbą gromadzenia lub przechowywania danych o innych użytkownikach;
 9. niewłaściwym wykorzystaniem funkcjonalności czatu;
 10. informacjami chronionymi jakąkolwiek formą własnością intelektualnej, zarejestrowaną lub nie zarejestrowaną, lub jakimikolwiek umownymi, ustawowymi i sprawiedliwymi zobowiązaniami do zachowania poufności;
 11. w języku innym niż język ojczysty danego czatu

Nasze czaty są moderowane, a wszystkie rozmowy są rejestrowane lub zapisywane. Zastrzegamy sobie prawo do domowy publikowania jakichkolwiek komentarzy oraz zbadania i przyjęcia postanowień, które mogą obejmować między innymi zamknięcie dowolnego konta przeciwko dowolnemu użytkownikowi, który narusza niniejsze warunki. Zastrzegamy sobie również prawo do zamykania lub usuwania wszelkich czatów bez uprzedniego ostrzeżenia, a także do zgłaszania wielkich podejrzanych czatów lub komentarzy odpowiednim władzom.

Polityka dotycząca rozdań w grze

Celowe lub nieumyślne wpływanie na przebieg rozdania lub działania podejmowane przez uczestników poprzez dyskusje, używanie emotikonek lub korzystanie ze SnapCam jest surowo zabronione i może skutkować czasowym lub trwałym zawieszeniem wszystkich funkcji komunikacyjnych.

Polityka Podziału Puli w Turniejach

Zawieranie deali (podziału puli nagród) jest dozwolone w wielu turniejach. Jeżeli wszyscy pozostali gracze w turnieju zgodzą się na podział, powinni to zaznaczyć, wybierając odpowiednią opcję przy stole. Podział może zostać następnie omówiony i uzgodniony lub odrzucony przez uczestników gry.

Polityka Turniejów Bounty

W niektórych specjalnie wyznaczonych turniejach GGPoker (np. od kwietnia 2019 roku w turniejach Bounty Hunter) za niektórych lub wszystkich uczestników turnieju może zostać wyznaczona dodatkowa nagroda bounty. Gracz, który wyeliminuje przeciwnika, doda nagrodę bounty do tej przysługującej za jego głowę. Łączna nagroda za każdego ocalałego gracza zostanie przyznana dopiero po osiągnięciu strefy miejsc płatnych.

W przypadku, gdy dwóch graczy pokaże identyczne zwycięskie ręce i podzieli pulę w rozdaniu, w którym wyeliminowany zostanie gracz, wszystkie przyznane nagrody zostaną równo podzielone między graczy, którzy mieli taki sam, zwycięski układ.

Gracze nie mogą zawierać między sobą żadnego porozumienia w celu wyeliminowania konkretnego gracza, aby ubiegać się o nagrodę bounty. Takie porozumienia są uważane za zmowę i stanowią podstawę do dyskwalifikacji z turnieju i/lub innych kar.

Zasady Przyznawania Nagród Turniejowych

GGPoker zastrzega sobie prawo (w dowolny momencie) do zmiany nagród przyznanych w danym turnieju. Ponadto GGPoker zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pieniężnej o równej lub wyższej wartości jako nagrody głównej zamiast głównej nagrody turniejowej, według własnego uznania.

Uwaga: Gracze nie otrzymują ułamków cena. We wszystkich przypadkach, w których wygrane gracza obejmują ułamek centa, GGPoker zaokrągli wygrane takiego gracza do najbliższego centa. Na przykład, jeżeli wygrać $4.096, otrzymasz $4.09.

Zasady Dotyczące Nagród w Satelitach

Jeżeli gracz wygra drugi i/lub kolejny bilet lub miejsce w turnieju docelowym, w którym jest już zarejestrowany lub wykorzystał wszystkie dozwolone wejściówki, gracz ten otrzyma dolary turniejowe (T$) o wartości wpisowego do turnieju docelowego w kwocie pomniejszonej o opłatę rejestracyjną zamiast biletu lub miejsca w turnieju.

Na przykład, jeżeli gracz jest już zarejestrowany w turnieju z wpisowym $100, w którym $90 trafia do puli nagród, a $10 stanowi opłatę rejestracyjną, a następnie wygra turniej kwalifikacyjnym, w którym przyznawane są miejsca do turnieju za $100, gracz otrzyma $90 zamiast miejsca w turnieju.

Zasady dotyczące Stakingu w Turniejach

Wiele turniejów GGPoker oferuje funkcję Stakingu, która umożliwia graczom „Sprzedanie” określonego procentu ich akcji w turnieju po tym, jak zarejestrowali się do turnieju i przed jego rozpoczęciem.

Jeżeli gracz zdecyduje się sprzedać część swojej akcji turniejowej, ale wyrejestruje się z turnieju przed jego rozpoczęciem, środki zostaną zwrócone graczom, którzy kupili stawkę i nie zostaną zatrzymane przez sprzedającego gracza.

Polityka Zwrotów

W przypadku awarii serwerów GGPoker lub nieplanowanego przestoju GGPoker, GGPoker zwróci pieniądze graczom, jak opisano poniżej. GGPoker według własnego uznania, zdecyduje inaczej w przypadku wszelkich innych zdarzeń zakłócających grę spowodowanych przez Licencjobiorcę lub graczy Licencjobiorcy.

W grach cash games, wszystkie rozdania w toku zostaną cofnięte.
Liczba żetonów każdego gracza zostanie zresetowana do wartości na początku rozdania.

W przypadku turniejów istnieją trzy (4) możliwości w zależności od statusu Turnieju:

 • Jeżeli turniej się nie rozpoczął, GGPoker zwróci wszystkie wpisowe i opłaty zarejestrowanym graczom.
 • Jeżeli turniej rozpoczął się i jest w późnym okresie rejestracji (to znaczy, gdy turniej pozwala Użytkownikowi zarejestrować się jako gracz po ustalonym czasie rejestracji) lub jeżeli okres późnej rejestracji zakończył się, ale turniej nie osiągnął miejsc płątnych, pozsotali graczy otrzymają zwrot opłaty i aktualnej nagrody bounty (jeżeli dotyczy). Jeżeli chodzi o pulę nagród, (pięćdziesiąt) 50% zostanie wypłacone pozostałym graczom w równych częściach w momencie anulowania, a drugie 50% (pięćdziesiąt) zostanie wypłacone pozostałym graczom na podstawie ilości posiadanych żetonów w momencie anulowania. Jeżeli turniej ma gwarantowaną pulę nagród, która nie została osiągnięta lub przekroczona w momencie anulowania turnieju, rozdzielona zostanie wyłącznie kwota puli nagród zebrana za pośrednictwem wpisowych od graczy.
 • Jeżeli w turnieju osiągnięto miejsca płatne, pozostali gracze otrzymają zwrot wpisowego i aktualną nagrodę bounty (jeżeli dotyczy). Nagroda za kolejne miejsce zostanie rozdzielona po równo na wszystkich uczestników turnieju, a pozostała część puli nagród zostanie wypłacona pozostałym w grze graczom zgodnie z liczbą posiadanych żetonów. Wszystkie transakcje, w tym wygrane i przegrane pule są księgowane na koncie gracza po zakończeniu każdego rozdania.
 • Jeżeli turniej z późną rejestracją dojdzie do punktu, w którym następny wyeliminowany gracz otrzyma nagrodę (znaną również jako „in the money”), późna rejestracja może zostać zamknięta, niezależnie od okresu późnej rejestracji wyszczególnionego w lobby turniejowym. Dodatkowi gracze nie będą mogli się zarejestrować. Co więcej, w takiej sytuacji pula nagród turniejowych zostanie określona wyłącznie na podstawie kwoty zebranej podczas rejestracji graczy, a nie jakiejkolwiek reklamowanej gwarantowanej puli nagród.

Należy pamiętać, że podczas obliczania zwrotów turniejowych GGPoker określi moment, w którym rozpoczęły się problemy i użyje stanu gry w danym turnieju bezpośrednio przed awarią jako podstawy do obliczenia zwrotów. Nie wszyscy gracze mogą doświadczać zakłóceń w tym samym czasie.

W odniesieniu do funkcji Staking GGPoker i zwrotów, jeżeli gracz sprzedał akcje i otrzyma zwrot gotówki równy początkowemu wpisowemu i opłacie lub wyższy, ci gracze, którzy kupili akcję, otrzymają część całkowitej kwoty zwróconej graczowi proporcjonalnie do wielkości zakupionych procentów.

W tych okolicznościach, w których gracz sprzedał akcję za pośredncitwem funkcji Staking, zamiast zwrotu gotówki otrzyma bilet lub wpisowe, a gracze, którzy kupili akcję, otrzymają zwrot postawionych przez siebie kwot w gotówce.